Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Гориво ВВ 42/2015

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације 1 Одлука о додели уговора Одлука о обустави поступка, партија 3 Обавештење о обустави поступка, партија 3