Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Гориво партија 3: Угаљ за ложење ВВ 42/2015

Документација за преузимање: Обавештење о покретању поступка за Јавну набавку Конкурсна документација Обавештење о закључењу уговора, партија 1 Обавештење о закључењу уговора, партија 2 Одлука о додели уговора, партија 3 – Угаљ за ложење котлова Обавештење о закључењу уговора