Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Набавка и уградња лептирастих затварача и водоводне арматуре на магистралном цевоводу на ПП “Гружа“ ВВ 24/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за јавну набавку Конкурсна документација Измена конкурсне документације Разјашњење конкурсне документације бр.1 Разјашњење конкурсне документације бр.2 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, партија 2 Обавештење о закљученом уговору, партија 3 Обавештење о закљученом уговору, партија 1 Одлука о обустави поступка, партија 2