Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Набавка HTZ опреме, партије 1 и 2, ЦЈН 1.1.9/19.

Набавка HTZ опреме: Партија 1: Радна и заштитна одећa Партија 2: Радна и заштитна обућа Документација за преузимање: Одлука о додели уговора, партија 1 Одлука о додели уговора, партија 2 Обавештење о закљученом уговору, партија 1 Обавештење о закљученом уговору, партија 2