Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт бр. ВВ 20/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за јавну набавку Конкурсна документација Одлука о обустави поступка, партије: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 Одлука о додели уговора, партије 9 и 11 Обавештење о закљученом уговору, партија 9 Обавештење о закљученом уговору, партија 11