Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Канцеларијски материјал, ЦЈН 1.1.1/20. Партија 1 и 2

Документација за преузимање: Одлука о додели уговора, партија 1: папир, папирна галантерија и други ситан канцеларијски материјал Одлука о додели уговора, партија 2: обрасци, књиге и остали штампани материјал Обавештење о закљученом уговору, партија 1 Обавештење о закљученом уговору, партија 2

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Набавка гума за путничка возила и вршење вулканизерских услуга, ЦЈН 1.1.8/20.

Документација за преузимање: Одлука о додели уговора, партија 1: Аутомобилске гуме Одлука о додели уговора, партија 2: Вулканизерске услуге Обавештење о закљученом уговору, партија 1 Обавештење о закљученом уговору, партија 2