Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Основни материјал за производњу воде бр. ВВ 22/2019. Партија 1: Алуминијум сулфат

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за јавну набавку Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору