Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински материјал и припадајући производи бр.ВВ 29/2019. Партије:1-26

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Одлука о додели уговора, партије: 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,14,16,21,25 Одлука о обустави поступка, партије 13 и 22 Одлука о обустави поступка, партије: 9,15,17,18,19,20,23,24,26 Обавештење о закљученом уговору, партија 16 Обавештење о закљученом уговору, партија 3 Обавештење о закљученом уговору, партија 14 Обавештење о закљученом уговору,…