Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Испитивање воде и оцењивање усаглашености са прописаним техничким захтевима, МВ 11/2020.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору