Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Измена и допуна Правилника о начину планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује

Измена и допуна Правилника о начину планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује као и набавки дриштвених и других посебних услуга