Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

План набавке за 2017. годину

Документација за преузимање: Набавка – план за 2017. годину Измена плана набавки за 2017. годину ( измена бр.1 ) Измена плана набавки за 2017. годину ( измена бр.2 ) Измена плана набавки за 2017. годину ( измена бр.3 )