Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Основни материјал за одржавање информационе опреме ( на системима и опреме информационих система ) бр. МВ 22/2018.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о обустави поступка Обавештење о обустави поступка

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Делови за реконструкцију аутоматике мотора гас-генератора на ЦППОВ „Цветојевац“ бр. МВ 19/2018.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за Јавну набавку Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Лабораторијско стакло и потрошни материјал, бр. МВ 14/2018. Партије 1-6

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Продужење рока за подношење понуда за Јавну набавку Разјашњење 1 конкурсне документације за Јавну набавку добара Разјашњење 2 конкурсне документације за Јавну набавку добара Измена конкурсне документације бр.1 Разјашњење 3 конкурсне документације за Јавну набавку добара Разјашњење 4 конкурсне документације за Јавну набавку добара Одлука о…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Делови и прибор за возила и њихове моторе МВ 08/2018, партије 1, 2, 3, 4

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Продужење рока за подношење понуда за Јавну набавку Измена конкурсне документације бр.1 Одлука о додели уговора ( партија1 ) Одлука о обустави поступка за Јавну набавку, партије 2,3 и 4 Обавештење о обустави поступка, партије 2,3 и 4 Обавештење о закљученом уговору, партија 1

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Основни материјал за машинско одржавање – радионица за израду резервних делова, бр. МВ 10/2018.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за Јавну набавку, партије 2 и 3 Одлука о обустави поступка за Јавну набавку, партије 1 и 4 Обавештење о закљученом уговору, партија 2 Обавештење о закљученом уговору, партија 3 Обавештење о обустави поступка, партије 1 и 4

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Машине за земљане радове и резервни делови за одржавање возила и механизацију, партије 5 и 6 – бр. МВ 09/2018.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за Јавну набавку Обавештење о закљученом уговору, партија 5 Обавештење о закљученом уговору, партија 6

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Лабораторијска опрема, партија 4. Турбидиметар, теренски бр. МВ 06/2018.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за Јавну набавку Обавештење о закључењу уговора за Јавну набавку

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински материјал за изградњу и одржавање водоводне и канализационе мреже ВВ-01/2018

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације Одлука о додели уговора за Јавну набавку Обавештење о закљученом уговору, партија 1

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Набавка специјалних возила (путем финансијског лизинга), ВВ-43/2017

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације бр.1 Измена конкурсне документације бр.1 Разјашњење конкурсне документације бр.2 Одлука о додели уговора за Јавну набавку