Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Инструменти за проверу физичких својстава МВ – 04/2018.

Инструменти за проверу физичких својстава, партија 1: Набавка процесног проточног индустријског турбидиметра за континуално мерење мутноће воде за пиће МВ – 04/2018. Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Моторна уља и масти бр. МВ 43/2018.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Продужење рока за подношење понуда за јавну набавку Разјашњење конкурсне документације бр.1 Разјашњење конкурсне документације бр.2 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Фини и разни хемијски производи, партије 1 и 2 бр. МВ 42/2018.

Фини и разни хемијски производи бр. МВ 42/2018. партија 1: Флокулант анјонски, партија 2: Флокулант катјонски, Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за јавну набавку Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору – партија 1 Обавештење о закљученом уговору – партија 2

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Лабораторијска опрема бр. МВ 06/2018.

Лабораторијска опрема бр. МВ 06/2018. Партије: 1,2,3,5,6,7,8,9 и 10. Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације бр.1 Разјашњење конкурсне документације бр.2 Одлука о обустави поступка за јавну набавку Одлука о додели уговора, партија 2 Одлука о обустави поступка за јавну набавку, партије 1 и 3 Обавештење о обустави поступка за…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Фини и разни хемијски производи, партија 1: Флокулант анјонски, партија 2: Флокулант катјонски бр. МВ 20/2018.

Фини и разни хемијски производи бр. МВ 20/2018. партија 1: Флокулант анјонски партија 2: Флокулант катјонски Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за јавну набавку Конкурсна документација Одлука о обустави поступка за јавну набавку Обавештење о обустави поступка

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Основни материјал за производњу воде, партија 1: Алуминијум сулфат, бр. ВВ 25/2018.

Основни материјал за производњу воде бр. ВВ 25/2018. Партија 1: Алуминијум сулфат Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за јавну набавку Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински материјал и припадајући производи бр. ВВ 26/2018.

Грађевински материјал и припадајући производи бр. ВВ 26/2018. Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за јавну набавку Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Продужење рока за подношење понуда за јавну набавку Одлука о обустави поступка за јавну набавку, за партије 17 – Арматурна мрежа, 18 – Цемент и 19 – Радијална опека и бетонски…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Гасни хлоринатор са GPS-ом, бр. МВ 40/2018.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку