Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Алат и шрафовска роба, МВ-21/2018

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Продужење рока за подношење понуда Разјашњење конкурсне документације бр.1 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору, партија 1: Алат Обавештење о закљученом уговору, партија 2: Шрафовска роба

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински материјал и припадајући производи ВВ 26/2018.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације бр.1 Разјашњење конкурсне документације бр.2 Измена конкурсне документације бр.1 Одлука о обустави поступка за јавну набавку, партија 13: Лептирасти затварачи fi 1000 mm и fi 700 mm, и партија 23 – Средство за наливање стаза таложника Одлука о додели уговора за јавну набавку,…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Лабораторијско стакло и потрошни материјал, партије 1, 5 и 6, бр. МВ 27/2018.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације Продужење рока за подношење понуда Разјашњење конкурсне документације 2 Измена конкурсне документације Одлука о додели уговора – Партија 1 Одлука о обустави поступка – Партије 5 и 6 Обавештење о обустави поступка – Партије 5 и 6 Обавештење о закљученом уговору – Партија…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Фини и разни хемијски производи, партија 4: Подлоге за микробиолошку анализу и референтне бактеријске културе, бр. МВ-20/2018

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закључењу уговора

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Гуме за путничка возила и вршење вулканизерских услуга, партија 1 и партија 2, бр. ЦЈН 1.1.8/18

Документација за преузимање: Одлука о додели уговора за централизовану jавну набавку, партија 1: Гуме за путничка возила Одлука о додели уговора за централизовану jавну набавку, партија 2: Вршење вулканизерских услуга Обавештење о закљученом уговору, партија 1 Обавештење о закљученом уговору, партија 2

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Хемикалије за физичко-хемијска и микробиолошка испитивања воде бр. МВ 24/2018

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Продужење рока за подношење понуда Продужење рока за подношење понуда, бр.2 Разјашњење конкурсне документације бр.1 Разјашњење конкурсне документације бр.2 Продужење рока за подношење понуда, бр.3 Разјашњење конкурсне документације, бр.3 Продужење рока за подношење понуда, бр.4 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Основни материјал за одржавање информационе опреме ( на системима и опреме информационих система ) бр. МВ 22/2018.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о обустави поступка Обавештење о обустави поступка

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Делови за реконструкцију аутоматике мотора гас-генератора на ЦППОВ „Цветојевац“ бр. МВ 19/2018.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за Јавну набавку Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Лабораторијско стакло и потрошни материјал, бр. МВ 14/2018. Партије 1-6

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Продужење рока за подношење понуда за Јавну набавку Разјашњење 1 конкурсне документације за Јавну набавку добара Разјашњење 2 конкурсне документације за Јавну набавку добара Измена конкурсне документације бр.1 Разјашњење 3 конкурсне документације за Јавну набавку добара Разјашњење 4 конкурсне документације за Јавну набавку добара Одлука о…