Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Делови и прибор за возила и њихове моторе МВ 08/2018, партије 1, 2, 3, 4

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Продужење рока за подношење понуда за Јавну набавку Измена конкурсне документације бр.1 Одлука о додели уговора ( партија1 ) Одлука о обустави поступка за Јавну набавку, партије 2,3 и 4 Обавештење о обустави поступка, партије 2,3 и 4 Обавештење о закљученом уговору, партија 1

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Основни материјал за машинско одржавање – радионица за израду резервних делова, бр. МВ 10/2018.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за Јавну набавку, партије 2 и 3 Одлука о обустави поступка за Јавну набавку, партије 1 и 4 Обавештење о закљученом уговору, партија 2 Обавештење о закљученом уговору, партија 3 Обавештење о обустави поступка, партије 1 и 4

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Машине за земљане радове и резервни делови за одржавање возила и механизацију, партије 5 и 6 – бр. МВ 09/2018.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за Јавну набавку Обавештење о закљученом уговору, партија 5 Обавештење о закљученом уговору, партија 6

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Лабораторијска опрема, партија 4. Турбидиметар, теренски бр. МВ 06/2018.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за Јавну набавку Обавештење о закључењу уговора за Јавну набавку

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински материјал за изградњу и одржавање водоводне и канализационе мреже ВВ-01/2018

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације Одлука о додели уговора за Јавну набавку Обавештење о закљученом уговору, партија 1

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Набавка специјалних возила (путем финансијског лизинга), ВВ-43/2017

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације бр.1 Измена конкурсне документације бр.1 Разјашњење конкурсне документације бр.2 Одлука о додели уговора за Јавну набавку

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Путничка и теретна возила ВВ-42/2017

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Измена конкурсне документације бр.2 Допуна конкурсне документације бр.1 Одлука о додели уговора за Јавну набавку Обавештење о закљученом уговору 42-2017 партија 1 Обавештење о закљученом уговору 42-2017 партија 2

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински материјал и припадајући производи бр. ВВ-39/2017.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације бр. 1 Одлука о додели уговора Обавештење о обустави поступка Обавештење о закљученом уговору, партија 2: Санациона спојница промера 50 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm Обавештење о закљученом уговору, партија 3: Санациона спојница промера 125 mm, 150 mm, 200 mm Обавештење…