Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Осавремењавање уређаја за контролисање водомера бр. MВ 05/2020.

Осавремењавање уређаја за контролисање водомера бр. MВ 05/2020. Партија 1: Осавремењавање уређаја за испитивање водомера за хладну воду типа BU1, Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински материјал за изградњу и одржавање водоводне и канализационе мреже, бр. ВВ 01/2020.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора, партије 1 и 2 Одлука о обустави поступка, партија 3 Обавештење о закљученом уговору, партија 1 и 2 Одлука о обустави поступка

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински материјал и припадајући производи, бр. ВВ 34/2019. Партије 13 и 22

Грађевински материјал и припадајући производи, бр. ВВ 34/2019. Партија 13: Канализационе коруговане цеви од полипропилена и партија 22: Израда фазонских комада од ПЕ Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одговор понуђачима у поступку, партија 13 Измена конкурсне документације бр.1 Разјашњење конкурсне документације бр.2 Одлука о додели уговора, партија 13 Одлука о обустави…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински материјал и припадајући производи, бр. ВВ 33/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о обустави поступка, партија 23 Одлука о додели уговора, партије: 9, 15, 17, 18, 19, 20, 24 и 26 Одлука Надзорног одбора бр. LXXVII/1 од 06.02.2020. године Обавештење о закљученом уговору, партија 15 Обавештење о закљученом уговору, партија 20 Обавештење о закљученом уговору, партија 24…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински материјал и припадајући производи бр.ВВ 29/2019. Партије:1-26

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Одлука о додели уговора, партије: 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,14,16,21,25 Одлука о обустави поступка, партије 13 и 22 Одлука о обустави поступка, партије: 9,15,17,18,19,20,23,24,26 Обавештење о закљученом уговору, партија 16 Обавештење о закљученом уговору, партија 3 Обавештење о закљученом уговору, партија 14 Обавештење о закљученом уговору,…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Моторна уља и масти бр. МВ 28/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације бр.1 Разјашњење конкурсне документације бр.2 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору