Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Канцеларијски материјал, бр. CJN 1.1.1/16.

Документација за преузимање: Одлука о додели уговора за Јавну набавку, партија 1. Папир, свеске и фасцикле Одлука о додели уговора за Јавну набавку, партија 2. Канцеларијски материјал за одлагање документације, архивирање и експедицију, књиге, обрасци за евиденцију и слично. Одлука о додели уговора Одлука о додели уговора за Јавну набавку, партија 4. Штампани материјал Одлука…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Моторна уља и масти, бр. MV-42/2016

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације бр.1 Измена конкурсне документације бр.1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Разјашњење конкурсне документације бр.2 Разјашњење конкурсне документације бр.3 Одлука о додели уговора за Јавну набавку Одлука о додели уговора за Јавну набавку бр.2 Обавештење о закључењу уговора

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Основни материјал за производњу воде, партија 4. Калијум перманганат, бр.VV-43/2016

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за Јавну набавку Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације бр.1 Разјашњење конкурсне документације бр.2 Одлука о обустави поступка

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Ручни професионални ГПС уређај бр. MV-40/2016.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације бр. 1 Измена конкурсне документације бр. 1 Одлука о додели уговора за Јавну набавку Обавештење о закљученом уговору – Јавна набавка бр. MV-40/2016 – Ручни професионални ГПС уређај

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Основни материјал за производњу воде, бр. VV-31/2016

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације бр.1 Разјашњење конкурсне документације бр.2 Разјашњење конкурсне документације бр. 3 Одлукa о обустави поступка за Jавну набавку бр. VV-31/2016.: Основни материјал за производњу воде, партија 4: Калијум перманганат Одлука о додели уговора за Јавну набавку, партија 1, 2 и 3 Обавештење о закључењу…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински материјал и припадајући производи – бетонски елементи бр. VV-38/2016.

Документација за преузимање: Обавештење о покретању поступка Конкурсна документација Одлука о додели уговора за Јавну набавку, партија 21. Бетонски елементи ( кинете и прстенови ) Обавештење о закључењу уговора – партија 21. Бетонски елементи ( кинете и прстенови )

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Фини и разни хемијски производи бр. MV-39/2016. партија 1. Флокулант анјонски и партија 2. Флокулант катјонски

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закључењу уговора, партија 1. Флокулант анјонски Обавештење о закључењу уговора, партија 2. Флокулант катјонски