Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт бр. ВВ 20/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за јавну набавку Конкурсна документација Одлука о обустави поступка, партије: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 Одлука о додели уговора, партије 9 и 11 Обавештење о закљученом уговору, партија 9 Обавештење о закљученом уговору, партија 11

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Набавка HTZ опреме, партије 1 и 2, ЦЈН 1.1.9/19.

Набавка HTZ опреме: Партија 1: Радна и заштитна одећa Партија 2: Радна и заштитна обућа Документација за преузимање: Одлука о додели уговора, партија 1 Одлука о додели уговора, партија 2 Обавештење о закљученом уговору, партија 1 Обавештење о закљученом уговору, партија 2

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Набавка и уградња лептирастих затварача и водоводне арматуре на магистралном цевоводу на ПП “Гружа“ ВВ 24/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за јавну набавку Конкурсна документација Измена конкурсне документације Разјашњење конкурсне документације бр.1 Разјашњење конкурсне документације бр.2 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, партија 2 Обавештење о закљученом уговору, партија 3 Обавештење о закљученом уговору, партија 1 Одлука о обустави поступка, партија 2

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Основни материјал за производњу воде бр. ВВ 22/2019.

Основни материјал за производњу воде, бр.ВВ 22/2019. Партије: 2 – Бакар сулфат, 3 – Хлор и 4 – Калијум перманганат Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за јавну набавку Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору, партија 3 Обавештење о закљученом уговору, партија 2 Обавештење о закљученом уговору, партија 4

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Алат и шрафовска роба, партија 1 бр. МВ 17/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за јавну набавку Конкурсна документација Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору