Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Машине за земљане радове и резервни делови за одржавање возила и механизације бр. МВ 06/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору, партија 5 Обавештење о закљученом уговору, партија 6

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Опрема за управљање индустријским процесима и опрема за даљинско управљање бр. ВВ 01/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора, партије 2 и 4 Одлука о обустави поступка, партије 3 и 5 Обавештење о закљученом уговору, партија 2 Обавештење о закљученом уговору, партија 4

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Основни материјал за машинско одржавање – радионица за израду резервних делова бр. МВ 07/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за јавну набавку, партије 2 и 3 Одлука о обустави поступка за јавну набавку, партије 1 и 4 Обавештење о закљученом уговору – партија 2 Обавештење о закљученом уговору – партија 3

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински материјал за изградњу и одржавање водоводне и канализационе мреже бр. ВВ 03/2019.

партија 1: Камени дробљени агрегат гранулације 0-31,5 мм, партија 2: Камени дробљени агрегат гранулације 0-63 мм, партија 3 : Жути песак. Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору – партија 1 Обавештење о закљученом уговору, партија 2 Обавештење…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински материјал и припадајући производи, партија 2: Санациона спојница(прохромска) ВВ 46/2018.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за јавну набавку Конкурсна документација Одлука о додели уговора- партија 2 Обавештење о закљученом уговору – партија 2

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински материјал и припадајући производи, партије: 17, 18,19 ВВ-46/2018

Грађевински материјал и припадајући производи, ВВ-46/2018, Партијa: 17 – Арматурна мрежа, Партијa: 18 – Цемент, Партијa: 19 – Радијална опека и бетонски блокови. Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору – партија 17 Обавештење о закљученом уговору – партија 18 Обавештење о…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Фини и разни хемијски производи, партија 3: Антифриз бр. МВ 20/2018.

Фини и разни хемијски производи, бр. МВ 20/2018. Партија 3 – Антифриз Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о обустави поступка

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Лабораторијска опрема, МВ-44/2018

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације бр.1 Одлука о додели уговора, партије 3, 5, 6, 7, 8 Одлука о обустави поступка, партије 1, 9 и 10 Обавештење о закљученом уговору, партија 3: pH метар, лабораторијски, са електродом и припадајућим прибором Обавештење о закљученом уговору, партија 5: Мултипараметарски фотометар Обавештењеакљученом…