Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Делови и прибор за возила и њихове моторе бр. МВ 16/2019.

Делови и прибор за возила и њихове моторе бр. МВ 16/2019. Партије: 1 – Резервни делови за одржавање путничких возила, 2 – Резервни делови за одржавање полутеретних возила, 3 – Резервни делови за одржавање теретних и специјалних возила, 4 – Остали материјал ( Пнеуматици за полутеретна, теретна, специјална возила и грађевинске машине ) Документација за…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Набавка кварцног песка за филтер поља ( за обраду воде за пиће на ПП“Гружа“ ) бр. МВ 11/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Хемикалије за физичко-хемијска и микробиолошка испитивања воде, бр. МВ 18/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за јавну набавку Конкурсна документација Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Радна машина – Ровокопач (набавка путем финансијског лизинга), бр. МВ 21/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за јавну набавку Разјашњење конкурсне документације бр. 1 Разјашњење конкурсне документације бр. 2 Разјашњење конкурсне документације бр. 3 Разјашњење конкурсне документације бр. 4 Разјашњење конкурсне документације бр. 5 Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Гуме за путничка возила и вршење вулканизерских услуга ЦЈН 1.1.7/19.

Документација за преузимање: Одлука о додели уговора за јавну набавку, партија 1: Гуме за путничка возила Одлука о додели уговора за јавну набавка, партија2: Вулканизерске услуге Обавештење о закљученом уговору, партија 1 Обавештење о закљученом уговору, партија 2

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Лабораторијска опрема бр. МВ 15/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за јавну набавку Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације бр.1 Измена конкурсне документације бр.1 Разјашњење конкурсне документације бр.2 Продужење рока за подношење понуда Измена конкурсне документације бр. 2 Измена конкурсне документације бр.3 Разјашњење конкурсне документације бр.3 Разјашњење конкурсне документације бр. 4 Измена конкурсне документације бр. 4 Разјашњење конкурсне документације…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Лабораторијско стакло и потрошни материјал бр. МВ 09/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за јавну набавку Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације бр.1 Разјашњење конкурсне документације бр.2 Разјашњење конкурсне документације бр.3 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку Одлука о додели уговора за јавну набавку, партије 1,3 и 4 Одлука о обустави поступка, партије 2,5 и 6 Обавештење о…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Фини и разни хемијски производи бр. МВ 14/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за јавну набавку Конкурсна документација Одлука о додели уговора, партија 4: Подлоге за микрибиолошку анализу и референтне бактеријске културе