Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Лабораторијска опрема, бр. МВ-31/2017.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Разјашњење 1 конкурсне документације Разјашњење 2 конкурсне документације Разјашњење 3 конкурсне документације Разјашњење 4 конкурсне документације Разјашњење 5 конкурсне документације Разјашњење 6 конкурсне документације Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору, партија 1: Лабораторијска опрема за мерење Обавештење о закљученом уговору, партија 2: Лабораторијска опрема…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт бр. ВВ-03/2017.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Продужење рока за подношење понуда Разјашњење конкурсне документације бр. 1 Разјашњење конкурсне документације бр. 2 Разјашњење конкурсне документације бр. 3 Одлука о додели уговора за Јавну набавку, партија 4, партија 7 и партија 14 Одлука о обустави поступка за Јавну набавку Обавештење о обустави поступка за…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Машине за земљане радове и резервни делови за одржавање возила и механизације, МВ-08/2017, партије 1-4

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора партије 1 до 4 Обавештење о закљученом уговору, партија 1: резервни делови за одржавање багера JCB 3 CX 4×4 Обавештење о закљученом уговору, партија 2: резервни делови за одржавање багера JCB 807 D Обавештење о закљученом уговору, партија 3: резервни делови за…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински материјал за изградњу и одржавање водоводне и канализационе мреже, МВ-25/2017

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена 1 конкурсне документације Одлука о додели уговора, партије 1 и 2 Обавештење о закљученом уговору, партија 1 Обавештење о закљученом уговору, партија 2

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински материјал за изградњу и одржавање водоводне и канализационе мреже, партија 3 – Жути песак МВ 30/2017

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за Јавну набавку