Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Гориво партија 3: Угаљ за ложење ВВ 42/2015

Документација за преузимање: Обавештење о покретању поступка за Јавну набавку Конкурсна документација Обавештење о закључењу уговора, партија 1 Обавештење о закључењу уговора, партија 2 Одлука о додели уговора, партија 3 – Угаљ за ложење котлова Обавештење о закључењу уговора

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Радна и заштитна обућа МВ 44/2015

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације 1 Продужење рока за подношење понуда за Јавну набавку Одлука о обустави поступка Обавештење о обустави поступка Обавештење о обустави поступка

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Радна и заштитна одећа и опрема МВ 43/2015

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације 1 Продужење рока за подношење понуда за Јавну набавку Измена конкурсне документације 1 Разјашњење конкурсне документације 2 Одлука о обустави поступка Обавештење о обустави поступка

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Набавка и уградња елемената аутоматике на ПП „Грошница“ МВ 46/2015

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за Јавну набавку Обавештење о закључењу уговора

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Гориво ВВ 42/2015

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације 1 Одлука о додели уговора Одлука о обустави поступка, партија 3 Обавештење о обустави поступка, партија 3

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Електрична енергија ВВ 41/2015

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације 1 Разјашњење конкурсне документације 1 Измена конкурсне документације 2 Одлука о додели уговора Обавештење о закључењу уговора

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Моторна уља и масти МВ 40/2015

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације 1 Разјашњење конкурсне документације 2 Обавештење о закључењу уговора