Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Генератор озона на ПП „Гружа“ бр.VV-36/2016.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр. 1 Измена конкурсне документације бр. 2 Разјашњење конкурсне документације бр. 1 Разјашњење конкурсне документације бр. 2 Одлука о додели уговора за Јавну набавку

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински материјал за изградњу и одржавање водоводне и канализационе мреже бр. ВВ-37/2016. партија 1 и партија 2

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације бр.1 Одлука о додели уговора за Јавну набавку, партија 1. Камени дробљени агрегат гранулације 0-31,5мм, партија 2. Камени дробљени агрегат гранулације 0-63мм Обавештење о закљученом уговору за Јавну набавку бр. VV 37/2016 – Грађевински материјал за изграду и одржавање водоводне и канализационе мреже,…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Лабораторијска опрема бр. MВ-34/2016.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације бр.1 Разјашњење конкурсне документације бр.2 Разјашњење конкурсне документације бр.3 Разјашњење конкурсне документације бр.4 Разјашњење конкурсне документације бр.5 Разјашњење конкурсне документације бр.6 Разјашњење конкурсне документације бр.7 Одлука о додели уговора за Јавну набавку Одлука бр.2 о додели уговора за Јавну набавку Обавештење о закљученом…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт, бр. VV-35/2016.

Документација за преузимање: Обавештење о покретању поступка Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације бр.1 Разјашњење конкурсне документације бр.2 Одлука о додели уговора за Јавну набавку, партије. 1, 4, 10 и 12 Одлука о обустави поступка за Јавну набавку Обавештење о закључењу уговора, партија 10. Набавка и уградња опреме за дозирање калијум перманганата Обавештење о закључењу уговора,…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински материјал за изградњу и одржавање водоводне и канализационе мреже – Жути песак, бр. VV-32/2016.

Документација за преузимање: Обавештење о покретању поступка Конкурсна документација Одлука о додели уговора за Јавну набавку Обавештење о закључењу уговора

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Машине за земљане радове и резервни делови за одржавање возила и механизације, бр. MV-24/2016. партија 5, ситна механизација и партија 6, косилице и тримери

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о обустави поступка Обавештење о обустави поступка, партија 5. и партија 6.

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Фини и разни хемијски производи, бр. MV-29/2016

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о обустави поступка за Јавну набавку, партије 1 и 2 Одлука о додели уговора за Јавну набавку, партија 4. Подлоге за микробиолошку анализу и референтне бактеријске културе Обавештење о обустави поступка, партија 1. флокулант анјонски и партија 2. флокулант катјонски Обавештење о закључењу уговора, партија…