Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински материјал и припадајући производи бр. ВВ 34/2017.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације бр. 1 Разјашњење конкурсне документације бр. 2 Измена конкурсне документације бр. 1 Продужење рока за подношење понуда Измена конкурсне документације бр. 2 Разјашњење конкурсне документације бр. 3 Продужење рока за подношење понуда за Јавну набавку, партија 15 и партија 16 Разјашњење конкурсне документације…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Алат и шрафовска роба, бр. МВ-37/2017. партија 2: шрафовска роба

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о стављању ван снаге Одлуке о додели уговора бр. 17412 од 23.10.2017. године Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Енергенти за грејање по партијама, друга партија – угаљ и огревно дрво, бр. .CJN 1.1.4/17.

Документација за преузимање: Одлука о додели уговора, друга партија: угаљ и огревно дрво Обавештење о закљученом уговору, друга партија: угаљ и огревно дрво

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Набавка ХТЗ опреме – бр. CJN 1.1.10/17.

Документација за преузимање: Одлука о додели уговора, прва партија Одлука о додели уговора, друга партија Обавештење о закљученом уговору, партија 1 Обавештење о закљученом уговору, партија 2