Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Набавка и уградња опреме за истовар и утовар хлор боца, допремање хлор боца у кабину на П.П.”Грошница”, бр. МВ 32/2018.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Машине за земљане радове и резервни делови за одржавање возила и механизације, партије 1-4, бр. МВ 09/2018.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору, партија 1: Резервни делови за одржавање багера JCB 3 CX 4×4 Обавештење о закљученом уговору, партија 2: Резервни делови за одржавање багера JCB 807 D – Продужена стрела Обавештење о закљученом уговору, партија 3: Резервни…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Делови за реконструкцију магистралног цевовода бр. ВВ 35/2018.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена 1 конкурсне документације Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Основни материјал за машинско одржавање – радионица за израду резервних делова, партија 5: Технички гас, бр. МВ 10/2018.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Делови и прибор за возила и њихове моторе, бр. МВ 31/2018.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору, партија 4: остали материјал – пнеуматици Обавештење о закљученом уговору, партија 3: резервни делови за одржавање теретних и специјалних возила Обавештење о закљученом уговору, партија 2: Резервни делови за одржавање полутеретних возила

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Уређаји за отклањање кварова, бр. МВ 29/2018.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Продужење рока за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору, партија 1: Комбиновани уређај за отклањање кварова Обавештење о закљученом уговору, партија 2: Хидраулични чекић – пикамер

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Основни материјал за производњу воде бр. ВВ 25/2018.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Разјашњење 1 конкурсне документације Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору, партија 2: Бакар сулфат Обавештење о закљученом уговору, партија 4: Калијум перманганат Обавештење о закљученом уговору, партија 3: Течни хлор