Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Набавка и распоређивање кварцног песка у филтер поља , бр. МВ-26/2017

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсну документацију Продужење рока за подношење понуда Измена конкурсне документације бр. 1 Одлука о обустави поступка Обавештење о обустави поступка

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Основни материјал за производњу воде, бр. ВВ-06/2017, партија 1 – 3

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсну документацију Одлука о додели уговора, партије 1, 2 и 3 Обавештење о закључењу уговора, партија 2: Бакар сулфат Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јавну набавку, партија 1: Алуминијум сулфат Обавештење о закљученом уговору, партија 3: Хлор Обавештење о закљученом уговору, партија 1: Алуминијум-сулфат

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Опрема за управљање индустријским процесима и опрема за даљинско управљање, бр. ВВ-02/2017.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Продужење рока за подношење понуда Разјашњење конкурсне документације Одлука о обустави поступка за Јавну набавку – Опрема за управљање индустријским процесима, партија 1 – Набавка и уградња аутоматике на филтер пољима Измена конкурсне документације бр. 1 Продужење рока за подношење понуда за Јавну набавку Одлука о…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Инструменти за проверу физичких својстава, бр.ВВ 04/2017. партија 8 – Локатор водоводних цеви и цурења

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о обустави поступка Обавештење о обустави поступка

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Основни материјал за одржавање електро-опреме и уређаја, МВ-24/2017

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Одлука о додели уговора Одлука о стављању ван снаге Одлуке о додели уговора бр. 10656 од 29.06.2017. године Одлука о додели уговора за Јавну набавку Обавештење о закључењу уговора

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински материјал за изградњу и одржавање водоводне и канализационе мреже, партија 3 – жути песак бр. МВ-25/2017.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о обустави поступка Обавештење о обустави поступка