Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Фини и разни хемијски производи, бр. МВ 14/2019.

Фини и разни хемијски производи, бр. МВ 14/2019. Партије: 1 – Флокулант анјонски, 2 – Флокулант катјонски, 3 – Антифриз Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Продужење рока за подношење понуда Разјашњење конкурсне документације бр.1 Одлука о обустави поступка, партија 3 Одлука о додели уговора, партија 1 и…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Основни материјал за одржавање електроопреме и уређаја бр. МВ 25/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Набавка и уградња котла на чврсто гориво бр. МВ 27/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за јавну набавку Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације бр.1 Продужење рока за подношење понуда Измена конкурсне документације бр.1 Измена конкурсне документације бр.2 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Основни материјал за производњу воде бр. ВВ 22/2019. Партија 1: Алуминијум сулфат

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за јавну набавку Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Машине за земљане радове и резервни делови за одржавање возила и механизације бр. МВ 06/2019.

Партије: 1 – Резервни делови за одржавање БАГЕР “ЈЦБ“ 3ЦX 4×4. 2 – Резервни делови за одржавање БАГЕР “ JЦБ “ 807 Д продужена стрела. 3 – Резервни делови за одржавање БУЛДОЖЕР ТГ 110. 4 – Основни материјал за одржавање грађевинских машина:Утоваривач УЛТ-100. Документација за преузимање: Позив за подношење понуда, партије: 1, 2, 3 и…