Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Путничка и теретна возила ВВ-42/2017

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Измена конкурсне документације бр.2 Допуна конкурсне документације бр.1 Одлука о додели уговора за Јавну набавку Обавештење о закљученом уговору 42-2017 партија 1 Обавештење о закљученом уговору 42-2017 партија 2

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински материјал и припадајући производи бр. ВВ-39/2017.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације бр. 1 Одлука о додели уговора Обавештење о обустави поступка Обавештење о закљученом уговору, партија 2: Санациона спојница промера 50 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm Обавештење о закљученом уговору, партија 3: Санациона спојница промера 125 mm, 150 mm, 200 mm Обавештење…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински материјал и припадајући производи бр. ВВ 34/2017.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације бр. 1 Разјашњење конкурсне документације бр. 2 Измена конкурсне документације бр. 1 Продужење рока за подношење понуда Измена конкурсне документације бр. 2 Разјашњење конкурсне документације бр. 3 Продужење рока за подношење понуда за Јавну набавку, партија 15 и партија 16 Разјашњење конкурсне документације…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Алат и шрафовска роба, бр. МВ-37/2017. партија 2: шрафовска роба

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о стављању ван снаге Одлуке о додели уговора бр. 17412 од 23.10.2017. године Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Енергенти за грејање по партијама, друга партија – угаљ и огревно дрво, бр. .CJN 1.1.4/17.

Документација за преузимање: Одлука о додели уговора, друга партија: угаљ и огревно дрво Обавештење о закљученом уговору, друга партија: угаљ и огревно дрво