Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински материјал за изградњу и одржавање водоводне и канализационе мреже, партија 3 – жути песак бр. МВ-25/2017.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о обустави поступка Обавештење о обустави поступка

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински материјал и припадајући производи, бр. ВВ-01/2017, партија 22 и партија 23

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора, партије 22 и 23 Обавештење о закљученом уговору, партија 22 Обавештење о закључењу уговора, партија 23

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Основни материјал за машинско одржавање, бр. MВ-10/2017. партија 2 и партија 5

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о обустави поступка за јавну набавку: Основни материјал за машинско одржавање-радионица за израду резервних делова ,партија 2: Прохромски челици и обојени метали Одлука о додели уговора за јавну набавку МВ 10/2017 Основни материјал за машинско одржавање- радионица за израду делова, партија 5:Технички гасови Обавештење о…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Фини и разни хемијски производи, MV-21/2017

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда, партија 4 Конкурсна докумантација, партија 4 Одлука о додели уговора, партија 4 Обавештење о закљученом уговору, партија 4 Позив за подношење понуда, партије 1 и 2 Конкурсна документација, партије 1 и 2 Одлука о додели уговора, партије 1 и 2 Обавештење о закљученом уговору, партија 1: флокулант анјонски…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Алат и шрафовска роба, партија 1 – Алат бр. МВ-22/2017

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда, партија 1 Конкурсна документација, партија 1 Измена конкурсне документације, партија 1 Разјашњење конкурсне документације, партија 1 Одлука о додели уговора, партија 1 Обавештење о закључењу уговора, партија 1

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Лабораторијско стакло и потрошни материјал, бр. MV-09/2017

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације бр.1 Продужење рока за подношење понуда за Јавну набавку Измена конкурсне документације бр.2 Продужење рока за подношење понуда за Јавну набавку бр.2 Одлука о додели уговора за Јавну набавку Одлука о стављању ван снаге Одлуке о додели уговора бр. 5987…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински материјал и припадајући производи (партије 20,24,25,26,27,28,29,30), бр. ВВ-01/2017.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора – партија 20 и партија 28 Одлука о обустави – партије 24, 25, 26, 27 и 29 Обавештење о закључењу уговора, партија 20. Лептирасти затварач Ø 1000 i Ø 700 Обавештење о обустави поступка – партије 24, 25, 26, 27, 29 Обавештење…