Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Инструменти за проверу физичких својстава, бр. ВВ-04/2017.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације бр.1 Разјашњење конкурсне документације бр.2 Одлука о обустави поступка – партија 6 Одлука о додели уговора – партије 1, 2, 3, 4, 7 Обавештење о закљученом уговору – партија 1 Обавештење о закљученом уговору – партија 2 Обавештење о закљученом уговору – партија…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Мерни инструменти, бр. MВ-13/2017

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о обустави поступка, партија 2 и 3 Одлука о додели уговора за Јавну набавку, партија 1: Ручни професионални ГПС уређај Обавештење о обустави поступка, партија 2 и 3 Обавештење о закључењу уговора, партија 1: Ручни професионални ГПС уређај

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Комбиновани уређај за отклањање кварова, бр.MV-14/2017

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Измена конкурсне документације бр.2 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Основни материјал за производњу воде, бр. VV-06/2017. партија 4: калијум перманганат

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Измена конкурсне документације бр.2 Одлука о додели уговора Обавештење о закључењу уговора

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Основни материјал за одржавање информационе опреме ( опрема на системима, опрема информационих система ), бр. МВ-11/2017

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Измена конкурсне документације бр.2 Одлука о обустави поступка за Јавну набавку Обавештење о обустави поступка

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Машине за земљане радове и резервни делови за одржавање возила и механизације, бр. МВ-08/2017, партија 5 и партија 6.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Измена конкурсне документације бр.2 Одлука о обустави поступка за Јавну набавку Обавештење о обустави поступка

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Набавка и уградња опреме за истовар и утовар хлор боца у кабину, бр. МВ-12/2017.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Измена конкурсне документације бр.2 Разјашњење конкурсне документације бр.1 Измена конкурсне документације бр.3 Продужење рока за подношење понуда за Јавну набавку Разјашњење конкурсне документације бр.2 Одлука о обустави поступка за Јавну набавку Обавештење о обустави поступка

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Основни материјал за машинско одржавање – радионица за израду резервних делова , бр. МВ-10/2017

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Измена конкурсне документације бр.2 Одлука о обустави поступка за Јавну набавку Обавештење о обустави поступка

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Делови и прибор за возила и њихове моторе, MV-07/2017

Документација за преузимање: Конкурсна документација Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору, партија 4 Обавештење о закљученом уговору, партија 3 Обавештење о закљученом уговору, партија 1 Обавештење о закљученом уговору, партија 2