Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински материјал и припадајући производи – бетонски елементи бр. VV-38/2016.

Документација за преузимање: Обавештење о покретању поступка Конкурсна документација Одлука о додели уговора за Јавну набавку, партија 21. Бетонски елементи ( кинете и прстенови ) Обавештење о закључењу уговора – партија 21. Бетонски елементи ( кинете и прстенови )

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Фини и разни хемијски производи бр. MV-39/2016. партија 1. Флокулант анјонски и партија 2. Флокулант катјонски

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закључењу уговора, партија 1. Флокулант анјонски Обавештење о закључењу уговора, партија 2. Флокулант катјонски

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Генератор озона на ПП „Гружа“ бр.VV-36/2016.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр. 1 Измена конкурсне документације бр. 2 Разјашњење конкурсне документације бр. 1 Разјашњење конкурсне документације бр. 2 Одлука о додели уговора за Јавну набавку

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински материјал за изградњу и одржавање водоводне и канализационе мреже бр. ВВ-37/2016. партија 1 и партија 2

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације бр.1 Одлука о додели уговора за Јавну набавку, партија 1. Камени дробљени агрегат гранулације 0-31,5мм, партија 2. Камени дробљени агрегат гранулације 0-63мм Обавештење о закљученом уговору за Јавну набавку бр. VV 37/2016 – Грађевински материјал за изграду и одржавање водоводне и канализационе мреже,…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Лабораторијска опрема бр. MВ-34/2016.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације бр.1 Разјашњење конкурсне документације бр.2 Разјашњење конкурсне документације бр.3 Разјашњење конкурсне документације бр.4 Разјашњење конкурсне документације бр.5 Разјашњење конкурсне документације бр.6 Разјашњење конкурсне документације бр.7 Одлука о додели уговора за Јавну набавку Одлука бр.2 о додели уговора за Јавну набавку Обавештење о закљученом…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт, бр. VV-35/2016.

Документација за преузимање: Обавештење о покретању поступка Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације бр.1 Разјашњење конкурсне документације бр.2 Одлука о додели уговора за Јавну набавку, партије. 1, 4, 10 и 12 Одлука о обустави поступка за Јавну набавку Обавештење о закључењу уговора, партија 10. Набавка и уградња опреме за дозирање калијум перманганата Обавештење о закључењу уговора,…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински материјал за изградњу и одржавање водоводне и канализационе мреже – Жути песак, бр. VV-32/2016.

Документација за преузимање: Обавештење о покретању поступка Конкурсна документација Одлука о додели уговора за Јавну набавку Обавештење о закључењу уговора