Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Машине за земљане радове и резервни делови за одржавање возила и механизације, бр. MV-24/2016. партија 5, ситна механизација и партија 6, косилице и тримери

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о обустави поступка Обавештење о обустави поступка, партија 5. и партија 6.

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Фини и разни хемијски производи, бр. MV-29/2016

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о обустави поступка за Јавну набавку, партије 1 и 2 Одлука о додели уговора за Јавну набавку, партија 4. Подлоге за микробиолошку анализу и референтне бактеријске културе Обавештење о обустави поступка, партија 1. флокулант анјонски и партија 2. флокулант катјонски Обавештење о закључењу уговора, партија…