Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Лабораторијска опрема бр. МВ 15/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за јавну набавку Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације бр.1 Измена конкурсне документације бр.1 Разјашњење конкурсне документације бр.2 Продужење рока за подношење понуда Измена конкурсне документације бр. 2 Измена конкурсне документације бр.3 Разјашњење конкурсне документације бр.3 Разјашњење конкурсне документације бр. 4 Измена конкурсне документације бр. 4 Разјашњење конкурсне документације…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Лабораторијско стакло и потрошни материјал бр. МВ 09/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за јавну набавку Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације бр.1 Разјашњење конкурсне документације бр.2 Разјашњење конкурсне документације бр.3 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку Одлука о додели уговора за јавну набавку, партије 1,3 и 4 Одлука о обустави поступка, партије 2,5 и 6 Обавештење о…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Фини и разни хемијски производи бр. МВ 14/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за јавну набавку Конкурсна документација Одлука о додели уговора, партија 4: Подлоге за микрибиолошку анализу и референтне бактеријске културе

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Машине за земљане радове и резервни делови за одржавање возила и механизације бр. МВ 06/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору, партија 5 Обавештење о закљученом уговору, партија 6

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Опрема за управљање индустријским процесима и опрема за даљинско управљање бр. ВВ 01/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора, партије 2 и 4 Одлука о обустави поступка, партије 3 и 5 Обавештење о закљученом уговору, партија 2 Обавештење о закљученом уговору, партија 4

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Основни материјал за машинско одржавање – радионица за израду резервних делова бр. МВ 07/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за јавну набавку, партије 2 и 3 Одлука о обустави поступка за јавну набавку, партије 1 и 4 Обавештење о закљученом уговору – партија 2 Обавештење о закљученом уговору – партија 3

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински материјал за изградњу и одржавање водоводне и канализационе мреже бр. ВВ 03/2019.

партија 1: Камени дробљени агрегат гранулације 0-31,5 мм, партија 2: Камени дробљени агрегат гранулације 0-63 мм, партија 3 : Жути песак. Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору – партија 1 Обавештење о закљученом уговору, партија 2 Обавештење…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински материјал и припадајући производи, партија 2: Санациона спојница(прохромска) ВВ 46/2018.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за јавну набавку Конкурсна документација Одлука о додели уговора- партија 2 Обавештење о закљученом уговору – партија 2