Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Моторна уља и масти бр. МВ 28/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације бр.1 Разјашњење конкурсне документације бр.2 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Фини и разни хемијски производи, бр. МВ 14/2019.

Фини и разни хемијски производи, бр. МВ 14/2019. Партије: 1 – Флокулант анјонски, 2 – Флокулант катјонски, 3 – Антифриз Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Продужење рока за подношење понуда Разјашњење конкурсне документације бр.1 Одлука о обустави поступка, партија 3 Одлука о додели уговора, партија 1 и…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Основни материјал за одржавање електроопреме и уређаја бр. МВ 25/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Набавка и уградња котла на чврсто гориво бр. МВ 27/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за јавну набавку Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације бр.1 Продужење рока за подношење понуда Измена конкурсне документације бр.1 Измена конкурсне документације бр.2 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору