Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Основни материјал за производњу воде бр. ВВ 22/2019. Партија 1: Алуминијум сулфат

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за јавну набавку Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Машине за земљане радове и резервни делови за одржавање возила и механизације бр. МВ 06/2019.

Партије: 1 – Резервни делови за одржавање БАГЕР “ЈЦБ“ 3ЦX 4×4. 2 – Резервни делови за одржавање БАГЕР “ JЦБ “ 807 Д продужена стрела. 3 – Резервни делови за одржавање БУЛДОЖЕР ТГ 110. 4 – Основни материјал за одржавање грађевинских машина:Утоваривач УЛТ-100. Документација за преузимање: Позив за подношење понуда, партије: 1, 2, 3 и…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт бр. ВВ 20/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за јавну набавку Конкурсна документација Одлука о обустави поступка, партије: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 Одлука о додели уговора, партије 9 и 11 Обавештење о закљученом уговору, партија 9 Обавештење о закљученом уговору, партија 11

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Набавка HTZ опреме, партије 1 и 2, ЦЈН 1.1.9/19.

Набавка HTZ опреме: Партија 1: Радна и заштитна одећa Партија 2: Радна и заштитна обућа Документација за преузимање: Одлука о додели уговора, партија 1 Одлука о додели уговора, партија 2 Обавештење о закљученом уговору, партија 1 Обавештење о закљученом уговору, партија 2

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Набавка и уградња лептирастих затварача и водоводне арматуре на магистралном цевоводу на ПП “Гружа“ ВВ 24/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за јавну набавку Конкурсна документација Измена конкурсне документације Разјашњење конкурсне документације бр.1 Разјашњење конкурсне документације бр.2 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, партија 2 Обавештење о закљученом уговору, партија 3 Обавештење о закљученом уговору, партија 1 Одлука о обустави поступка, партија 2