Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Основни материјал за производњу воде бр. ВВ 22/2019.

Основни материјал за производњу воде, бр.ВВ 22/2019. Партије: 2 – Бакар сулфат, 3 – Хлор и 4 – Калијум перманганат Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за јавну набавку Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору, партија 3 Обавештење о закљученом уговору, партија 2 Обавештење о закљученом уговору, партија 4

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Алат и шрафовска роба, партија 1 бр. МВ 17/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за јавну набавку Конкурсна документација Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Делови и прибор за возила и њихове моторе бр. МВ 16/2019.

Делови и прибор за возила и њихове моторе бр. МВ 16/2019. Партије: 1 – Резервни делови за одржавање путничких возила, 2 – Резервни делови за одржавање полутеретних возила, 3 – Резервни делови за одржавање теретних и специјалних возила, 4 – Остали материјал ( Пнеуматици за полутеретна, теретна, специјална возила и грађевинске машине ) Документација за…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Набавка кварцног песка за филтер поља ( за обраду воде за пиће на ПП“Гружа“ ) бр. МВ 11/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Хемикалије за физичко-хемијска и микробиолошка испитивања воде, бр. МВ 18/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за јавну набавку Конкурсна документација Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору