Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Алат и шрафовска роба, партија 1 бр. МВ 17/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за јавну набавку Конкурсна документација Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Делови и прибор за возила и њихове моторе бр. МВ 16/2019.

Делови и прибор за возила и њихове моторе бр. МВ 16/2019. Партије: 1 – Резервни делови за одржавање путничких возила, 2 – Резервни делови за одржавање полутеретних возила, 3 – Резервни делови за одржавање теретних и специјалних возила, 4 – Остали материјал ( Пнеуматици за полутеретна, теретна, специјална возила и грађевинске машине ) Документација за…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Набавка кварцног песка за филтер поља ( за обраду воде за пиће на ПП“Гружа“ ) бр. МВ 11/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Хемикалије за физичко-хемијска и микробиолошка испитивања воде, бр. МВ 18/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за јавну набавку Конкурсна документација Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Радна машина – Ровокопач (набавка путем финансијског лизинга), бр. МВ 21/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за јавну набавку Разјашњење конкурсне документације бр. 1 Разјашњење конкурсне документације бр. 2 Разјашњење конкурсне документације бр. 3 Разјашњење конкурсне документације бр. 4 Разјашњење конкурсне документације бр. 5 Обавештење о закљученом уговору