Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Лабораторијска опрема, партија 4. Турбидиметар, теренски бр. МВ 06/2018.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за Јавну набавку Обавештење о закључењу уговора за Јавну набавку

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Израда пројекта дела посебне основе газдовања шумама ГЈ „Трешњевак“ МВ 07/2018

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за Јавну набавку Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински материјал за изградњу и одржавање водоводне и канализационе мреже ВВ-01/2018

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације Одлука о додели уговора за Јавну набавку Обавештење о закљученом уговору, партија 1

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Набавка специјалних возила (путем финансијског лизинга), ВВ-43/2017

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације бр.1 Измена конкурсне документације бр.1 Разјашњење конкурсне документације бр.2 Одлука о додели уговора за Јавну набавку

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Путничка и теретна возила ВВ-42/2017

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Измена конкурсне документације бр.2 Допуна конкурсне документације бр.1 Одлука о додели уговора за Јавну набавку Обавештење о закљученом уговору 42-2017 партија 1 Обавештење о закљученом уговору 42-2017 партија 2

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Здравствене услуге, бр. МВ-40/2017

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда, партија 1 и партија 2 Конкурсна документација, партија 1 и партија 2 Продужење рока за подношење понуда Измена конкурсне документације бр. 1 Продужење рока за подношење понуда бр. 2 Измена конкурсне документације бр. 2 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору, партија 2 Обавештење о закљученом уговору,…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински материјал и припадајући производи бр. ВВ-39/2017.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације бр. 1 Одлука о додели уговора Обавештење о обустави поступка Обавештење о закљученом уговору, партија 2: Санациона спојница промера 50 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm Обавештење о закљученом уговору, партија 3: Санациона спојница промера 125 mm, 150 mm, 200 mm Обавештење…