Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Фини и разни хемијски производи, MV-21/2017

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда, партија 4 Конкурсна докумантација, партија 4 Одлука о додели уговора, партија 4 Обавештење о закљученом уговору, партија 4 Позив за подношење понуда, партије 1 и 2 Конкурсна документација, партије 1 и 2 Одлука о додели уговора, партије 1 и 2 Обавештење о закљученом уговору, партија 1: флокулант анјонски…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Алат и шрафовска роба, партија 1 – Алат бр. МВ-22/2017

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда, партија 1 Конкурсна документација, партија 1 Измена конкурсне документације, партија 1 Разјашњење конкурсне документације, партија 1 Одлука о додели уговора, партија 1 Обавештење о закључењу уговора, партија 1

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Лабораторијско стакло и потрошни материјал, бр. MV-09/2017

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације бр.1 Продужење рока за подношење понуда за Јавну набавку Измена конкурсне документације бр.2 Продужење рока за подношење понуда за Јавну набавку бр.2 Одлука о додели уговора за Јавну набавку Одлука о стављању ван снаге Одлуке о додели уговора бр. 5987…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински материјал и припадајући производи (партије 20,24,25,26,27,28,29,30), бр. ВВ-01/2017.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора – партија 20 и партија 28 Одлука о обустави – партије 24, 25, 26, 27 и 29 Обавештење о закључењу уговора, партија 20. Лептирасти затварач Ø 1000 i Ø 700 Обавештење о обустави поступка – партије 24, 25, 26, 27, 29 Обавештење…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Инструменти за проверу физичких својстава, бр. ВВ-04/2017.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације бр.1 Разјашњење конкурсне документације бр.2 Одлука о обустави поступка – партија 6 Одлука о додели уговора – партије 1, 2, 3, 4, 7 Обавештење о закљученом уговору – партија 1 Обавештење о закљученом уговору – партија 2 Обавештење о закљученом уговору – партија…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Разне услуге поправки и одржавања, бр. MВ-17/2017.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о обустави поступка за Јавну набавку Обавештење о обустави поступка Продужење рока за подношење понуда за Јавну набавку Разјашњење конкурсне документације бр. 1 Разјашњење конкурсне документације бр. 2 Обавештење о закључењу уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Услуге извођења радова на обезбеђивању да се раскопане јавне површине доведу у првобитно или технички исправно стање, бр.MВ-20/2017.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације бр.1 Одлука о додели уговора за Јавну набавку Обавештење о закључењу уговора

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Услуге техничког испитивања, анализе и консалтинг, бр. MВ-19/2017. партија 1: испитивање воде и оцењивање усаглашености са прописаним техничким захтевима

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за Јавну набавку Обавештење о закључењу уговора