Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

План набавке за 2017. годину

Документација за преузимање: Набавка – план за 2017. годину Измена плана набавки за 2017. годину ( измена бр.1 ) Измена плана набавки за 2017. годину ( измена бр.2 ) Измена плана набавки за 2017. годину ( измена бр.3 )

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Енергенти за грејање по партијама, друга партија – угаљ и огревно дрво, бр. .CJN 1.1.4/17.

Документација за преузимање: Одлука о додели уговора, друга партија: угаљ и огревно дрво Обавештење о закљученом уговору, друга партија: угаљ и огревно дрво

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Набавка ХТЗ опреме – бр. CJN 1.1.10/17.

Документација за преузимање: Одлука о додели уговора, прва партија Одлука о додели уговора, друга партија Обавештење о закљученом уговору, партија 1 Обавештење о закљученом уговору, партија 2