Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Мерни инструменти, бр. MВ-13/2017

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о обустави поступка, партија 2 и 3 Одлука о додели уговора за Јавну набавку, партија 1: Ручни професионални ГПС уређај Обавештење о обустави поступка, партија 2 и 3 Обавештење о закључењу уговора, партија 1: Ручни професионални ГПС уређај

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Услуге поправки и одржавања вентила, славина, металних контејнера и уређаја (партије 1 до 6), бр. MВ-15/2017

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Продужење рока за подношење понуда, партија 1: ремонт дуваљки Измена конкурсне документације бр.1 Одлука о додели уговора за Јавну набавку, партија 2 и партија 6 Одлука о обустави поступка, партије 1, 3, 4, 5 Обавештење о обустави поступка, партије 1, 3, 4, 5 Обавештење о закључењу…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Комбиновани уређај за отклањање кварова, бр.MV-14/2017

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Измена конкурсне документације бр.2 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Основни материјал за производњу воде, бр. VV-06/2017. партија 4: калијум перманганат

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Измена конкурсне документације бр.2 Одлука о додели уговора Обавештење о закључењу уговора

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Услуге поправки и одржавања медицинске и прецизне опреме, бр. МВ-18/2017

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Одлука о обустави поступка за Јавну набавку Обавештење о обустави поступка

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Основни материјал за одржавање информационе опреме ( опрема на системима, опрема информационих система ), бр. МВ-11/2017

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Измена конкурсне документације бр.2 Одлука о обустави поступка за Јавну набавку Обавештење о обустави поступка

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Машине за земљане радове и резервни делови за одржавање возила и механизације, бр. МВ-08/2017, партија 5 и партија 6.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Измена конкурсне документације бр.2 Одлука о обустави поступка за Јавну набавку Обавештење о обустави поступка

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Набавка и уградња опреме за истовар и утовар хлор боца у кабину, бр. МВ-12/2017.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Измена конкурсне документације бр.2 Разјашњење конкурсне документације бр.1 Измена конкурсне документације бр.3 Продужење рока за подношење понуда за Јавну набавку Разјашњење конкурсне документације бр.2 Одлука о обустави поступка за Јавну набавку Обавештење о обустави поступка

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Основни материјал за машинско одржавање – радионица за израду резервних делова , бр. МВ-10/2017

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Измена конкурсне документације бр.2 Одлука о обустави поступка за Јавну набавку Обавештење о обустави поступка