Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Набавка HTZ опреме, партије 1 и 2, ЦЈН 1.1.9/19.

Набавка HTZ опреме: Партија 1: Радна и заштитна одећa Партија 2: Радна и заштитна обућа Документација за преузимање: Одлука о додели уговора, партија 1 Одлука о додели уговора, партија 2 Обавештење о закљученом уговору, партија 1 Обавештење о закљученом уговору, партија 2

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Набавка и уградња лептирастих затварача и водоводне арматуре на магистралном цевоводу на ПП “Гружа“ ВВ 24/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за јавну набавку Конкурсна документација Измена конкурсне документације Разјашњење конкурсне документације бр.1 Разјашњење конкурсне документације бр.2 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, партија 2 Обавештење о закљученом уговору, партија 3 Обавештење о закљученом уговору, партија 1 Одлука о обустави поступка, партија 2

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Основни материјал за производњу воде бр. ВВ 22/2019.

Основни материјал за производњу воде, бр.ВВ 22/2019. Партије: 2 – Бакар сулфат, 3 – Хлор и 4 – Калијум перманганат Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за јавну набавку Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору, партија 3 Обавештење о закљученом уговору, партија 2 Обавештење о закљученом уговору, партија 4