Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Основни материјал за одржавање електроопреме и уређаја, бр. МВ 36/2018.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

ЦЈН 1.1.10/18 ХТЗ Oпрема

Документација за преузимање: Одлука о додели уговора за јавну набавку, партија 1: Радна и заштитна одећа Одлука о додели уговора за јавну набавку, партија 2: Радна и заштитна обућа Обавештење о закљученом уговору, партија 1: Радна и заштитна одећа Обавештење о закљученом уговору, партија 2: Радна и заштитна обућа

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Набавка и уградња опреме за истовар и утовар хлор боца, допремање хлор боца у кабину на П.П.”Грошница”, бр. МВ 32/2018.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Машине за земљане радове и резервни делови за одржавање возила и механизације, партије 1-4, бр. МВ 09/2018.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору, партија 1: Резервни делови за одржавање багера JCB 3 CX 4×4 Обавештење о закљученом уговору, партија 2: Резервни делови за одржавање багера JCB 807 D – Продужена стрела Обавештење о закљученом уговору, партија 3: Резервни…