Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Радна машина – Ровокопач (набавка путем финансијског лизинга), бр. МВ 21/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за јавну набавку Разјашњење конкурсне документације бр. 1 Разјашњење конкурсне документације бр. 2 Разјашњење конкурсне документације бр. 3 Разјашњење конкурсне документације бр. 4 Разјашњење конкурсне документације бр. 5 Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Испитивање воде и оцењивање усаглашености са прописаним техничким захтевима, бр. МВ 12/2019

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Гуме за путничка возила и вршење вулканизерских услуга ЦЈН 1.1.7/19.

Документација за преузимање: Одлука о додели уговора за јавну набавку, партија 1: Гуме за путничка возила Одлука о додели уговора за јавну набавка, партија2: Вулканизерске услуге Обавештење о закљученом уговору, партија 1 Обавештење о закљученом уговору, партија 2

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Услуга поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему бр. МВ 13/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за јавну набавку Конкурсна документација Одлука о обустави поступка, партије 1 и 2 Одлука о обустави поступка, партије 3 и 4 Обавештење о закљученом уговору, партија 3 Обавештење о закљученом уговору, партија 4

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Лабораторијска опрема бр. МВ 15/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за јавну набавку Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације бр.1 Измена конкурсне документације бр.1 Разјашњење конкурсне документације бр.2 Продужење рока за подношење понуда Измена конкурсне документације бр. 2 Измена конкурсне документације бр.3 Разјашњење конкурсне документације бр.3 Разјашњење конкурсне документације бр. 4 Измена конкурсне документације бр. 4 Разјашњење конкурсне документације…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Лабораторијско стакло и потрошни материјал бр. МВ 09/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за јавну набавку Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације бр.1 Разјашњење конкурсне документације бр.2 Разјашњење конкурсне документације бр.3 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку Одлука о додели уговора за јавну набавку, партије 1,3 и 4 Одлука о обустави поступка, партије 2,5 и 6 Обавештење о…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Фини и разни хемијски производи бр. МВ 14/2019.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за јавну набавку Конкурсна документација Одлука о додели уговора, партија 4: Подлоге за микрибиолошку анализу и референтне бактеријске културе