Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Набавка и уградња опреме за истовар и утовар хлор боца у кабину, бр. МВ-12/2017.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Измена конкурсне документације бр.2 Разјашњење конкурсне документације бр.1 Измена конкурсне документације бр.3 Продужење рока за подношење понуда за Јавну набавку Разјашњење конкурсне документације бр.2 Одлука о обустави поступка за Јавну набавку Обавештење о обустави поступка

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Основни материјал за машинско одржавање – радионица за израду резервних делова , бр. МВ-10/2017

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Измена конкурсне документације бр.2 Одлука о обустави поступка за Јавну набавку Обавештење о обустави поступка

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Делови и прибор за возила и њихове моторе, MV-07/2017

Документација за преузимање: Конкурсна документација Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору, партија 4 Обавештење о закљученом уговору, партија 3 Обавештење о закљученом уговору, партија 1 Обавештење о закљученом уговору, партија 2

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Здравствене услуге, бр. МВ-45/2016

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Продужење рока за подношење понуда Одлука о додели уговора за Јавну набавку Обавештење о закључењу уговора, партија 1 Обавештење о закључењу уговора, партија 2

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Услуга телефони – фиксни, бр.CJN 1.2.1/16.

Документација за преузимање: Одлука о додели уговора за Јавну набавку Обавештење о закључењу уговора Одлука о додели уговора за Јавну набавку Обавештење о закљученом уговору