Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Делови и прибор за возила и њихове моторе, MV-07/2017

Документација за преузимање: Конкурсна документација Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору, партија 4 Обавештење о закљученом уговору, партија 3 Обавештење о закљученом уговору, партија 1 Обавештење о закљученом уговору, партија 2

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Здравствене услуге, бр. МВ-45/2016

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Продужење рока за подношење понуда Одлука о додели уговора за Јавну набавку Обавештење о закључењу уговора, партија 1 Обавештење о закључењу уговора, партија 2

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Услуга телефони – фиксни, бр.CJN 1.2.1/16.

Документација за преузимање: Одлука о додели уговора за Јавну набавку Обавештење о закључењу уговора Одлука о додели уговора за Јавну набавку Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Канцеларијски материјал, бр. CJN 1.1.1/16.

Документација за преузимање: Одлука о додели уговора за Јавну набавку, партија 1. Папир, свеске и фасцикле Одлука о додели уговора за Јавну набавку, партија 2. Канцеларијски материјал за одлагање документације, архивирање и експедицију, књиге, обрасци за евиденцију и слично. Одлука о додели уговора Одлука о додели уговора за Јавну набавку, партија 4. Штампани материјал Одлука…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Моторна уља и масти, бр. MV-42/2016

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације бр.1 Измена конкурсне документације бр.1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Разјашњење конкурсне документације бр.2 Разјашњење конкурсне документације бр.3 Одлука о додели уговора за Јавну набавку Одлука о додели уговора за Јавну набавку бр.2 Обавештење о закључењу уговора