Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Услуга изнајмљивања камиона са возачем, бр. МВ 19/2020.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Продужење рока за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору