Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Услуга изнајмљивања камиона са возачем, бр. МВ 19/2020.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Продужење рока за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Канцеларијски материјал, ЦЈН 1.1.1/20. Партија 1 и 2

Документација за преузимање: Одлука о додели уговора, партија 1: папир, папирна галантерија и други ситан канцеларијски материјал Одлука о додели уговора, партија 2: обрасци, књиге и остали штампани материјал Обавештење о закљученом уговору, партија 1 Обавештење о закљученом уговору, партија 2