Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Набавка гума за путничка возила и вршење вулканизерских услуга, ЦЈН 1.1.8/20.

Документација за преузимање: Одлука о додели уговора, партија 1: Аутомобилске гуме Одлука о додели уговора, партија 2: Вулканизерске услуге Обавештење о закљученом уговору, партија 1 Обавештење о закљученом уговору, партија 2

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему, бр. 13/2020. Партије 1,2,3,4

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о обустави поступка за партије 1, 2, 3

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Хемикалије за физичко-хемијска и микробиолошка испитивања воде, бр. МВ 10/2020.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Одлука о додели уговора

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Испитивање воде и оцењивање усаглашености са прописаним техничким захтевима, МВ 11/2020.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Осавремењавање уређаја за контролисање водомера бр. MВ 05/2020.

Осавремењавање уређаја за контролисање водомера бр. MВ 05/2020. Партија 1: Осавремењавање уређаја за испитивање водомера за хладну воду типа BU1, Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору