Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински материјал за изградњу и одржавање водоводне и канализационе мреже, партија 3 – жути песак бр. МВ-25/2017.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о обустави поступка Обавештење о обустави поступка

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Сагласност, изведена стања и геодетска снимања бр. МВ-27/2017.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена 1 конкурсне документације Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински материјал и припадајући производи, бр. ВВ-01/2017, партија 22 и партија 23

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора, партије 22 и 23 Обавештење о закљученом уговору, партија 22 Обавештење о закључењу уговора, партија 23

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Услуга поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему, бр. МВ-16/2017. (Партије од 1 – 4)

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о обустави поступка за Јавну набавку, партија 1. Вулканизерске услуге и партија 2. Услуге прања возила Одлука о додели уговора за Јавну набавку, партија 3. Машинска обрада мотора и делова, и партија 4. Сервис путничких и транпортних средстава Обавештење о закљученом уговору – партија 3…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Основни материјал за машинско одржавање, бр. MВ-10/2017. партија 2 и партија 5

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о обустави поступка за јавну набавку: Основни материјал за машинско одржавање-радионица за израду резервних делова ,партија 2: Прохромски челици и обојени метали Одлука о додели уговора за јавну набавку МВ 10/2017 Основни материјал за машинско одржавање- радионица за израду делова, партија 5:Технички гасови Обавештење о…