Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Основни материјал за одржавање електро-опреме и уређаја, МВ-24/2017

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Одлука о додели уговора Одлука о стављању ван снаге Одлуке о додели уговора бр. 10656 од 29.06.2017. године Одлука о додели уговора за Јавну набавку Обавештење о закључењу уговора

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински материјал за изградњу и одржавање водоводне и канализационе мреже, партија 3 – жути песак бр. МВ-25/2017.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о обустави поступка Обавештење о обустави поступка

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Сагласност, изведена стања и геодетска снимања бр. МВ-27/2017.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена 1 конкурсне документације Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Грађевински материјал и припадајући производи, бр. ВВ-01/2017, партија 22 и партија 23

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора, партије 22 и 23 Обавештење о закљученом уговору, партија 22 Обавештење о закључењу уговора, партија 23