Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Услуге осигурања ВВ 07/2016

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена 1 конкурсне документације Измена 2 конкурсне документације Измена 3 конкурсне документације Разјашњење конкурсне документације бр.1 Разјашњење конкурсне документације бр.2 Одлука о додели уговора, партија 2 – Услуга осигурања лица, партија 3 – Услуга осигурања возила Обавештење о закљученом уговору, Услуге осигурања, партија 3:осигурање возила Обавештење…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Гориво партија 3: Угаљ за ложење ВВ 42/2015

Документација за преузимање: Обавештење о покретању поступка за Јавну набавку Конкурсна документација Обавештење о закључењу уговора, партија 1 Обавештење о закључењу уговора, партија 2 Одлука о додели уговора, партија 3 – Угаљ за ложење котлова Обавештење о закључењу уговора