Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Услуге поправки и одржавања пумпи, вентила, славина, металних контејнера и уређајa, бр. МВ 12/2018.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације бр.1 Измена конкурсне документације бр.1 Продужење рока за подношење понуда за Јавну набавку Измена конкурсне документације бр.2 Измена конкурсне документације бр.3 Одлука о додели уговора партија 1 Одлука о обустави поступка ( партије 2, 3, 4, 5 и 6 ) Обавештење о обустави…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Делови и прибор за возила и њихове моторе МВ 08/2018, партије 1, 2, 3, 4

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Продужење рока за подношење понуда за Јавну набавку Измена конкурсне документације бр.1 Одлука о додели уговора ( партија1 ) Одлука о обустави поступка за Јавну набавку, партије 2,3 и 4 Обавештење о обустави поступка, партије 2,3 и 4 Обавештење о закљученом уговору, партија 1

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Основни материјал за машинско одржавање – радионица за израду резервних делова, бр. МВ 10/2018.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за Јавну набавку, партије 2 и 3 Одлука о обустави поступка за Јавну набавку, партије 1 и 4 Обавештење о закљученом уговору, партија 2 Обавештење о закљученом уговору, партија 3 Обавештење о обустави поступка, партије 1 и 4

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Успостављање система менаџмента у складу са захтевима нових стандарда бр. МВ 03/2018SRPS ISO 9001:2015 и SRPS ISO 14001:2015.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о обустави поступка за Јавну набавку Обавештење о обустави поступка

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Машине за земљане радове и резервни делови за одржавање возила и механизацију, партије 5 и 6 – бр. МВ 09/2018.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за Јавну набавку Обавештење о закљученом уговору, партија 5 Обавештење о закљученом уговору, партија 6

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Услуга извођења радова на обезбеђењу да се раскопане јавне површине доведу у првобитно или технички исправно стање, ВВ-05/2018

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за Јавну набавку Обавештење о закљученом уговору, партија 1 Обавештење о закљученом уговору, партија 2 Обавештење о закљученом уговору, партија 3 Обавештење о закљученом уговору, партија 4

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Лабораторијска опрема, партија 4. Турбидиметар, теренски бр. МВ 06/2018.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за Јавну набавку Обавештење о закључењу уговора за Јавну набавку

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Израда пројекта дела посебне основе газдовања шумама ГЈ „Трешњевак“ МВ 07/2018

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора за Јавну набавку Обавештење о закљученом уговору