Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Фини и разни хемијски производи, партија 3: Антифриз бр. МВ 20/2018.

Фини и разни хемијски производи, бр. МВ 20/2018. Партија 3 – Антифриз Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о обустави поступка

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Лабораторијска опрема, МВ-44/2018

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације бр.1 Одлука о додели уговора, партије 3, 5, 6, 7, 8 Одлука о обустави поступка, партије 1, 9 и 10 Обавештење о закљученом уговору, партија 3: pH метар, лабораторијски, са електродом и припадајућим прибором Обавештење о закљученом уговору, партија 5: Мултипараметарски фотометар Обавештењеакљученом…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Здравствене услуге бр. МВ 45/2018.

Здравствене услуге, бр. МВ 45/2018. Партија 1: Санитарни преглед радника, Партија 2: Обавезна здравствена заштита радника ( периодични прегледи, систематски прегледи, систематски прегледи жена, прегледи чула вида … ) Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Измена конкурсне документације бр.2 Продужење рока за подношење понуда Одлука о обустави поступка,…

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Инструменти за проверу физичких својстава МВ – 04/2018.

Инструменти за проверу физичких својстава, партија 1: Набавка процесног проточног индустријског турбидиметра за континуално мерење мутноће воде за пиће МВ – 04/2018. Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Моторна уља и масти бр. МВ 43/2018.

Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Продужење рока за подношење понуда за јавну набавку Разјашњење конкурсне документације бр.1 Разјашњење конкурсне документације бр.2 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Фини и разни хемијски производи, партије 1 и 2 бр. МВ 42/2018.

Фини и разни хемијски производи бр. МВ 42/2018. партија 1: Флокулант анјонски, партија 2: Флокулант катјонски, Документација за преузимање: Позив за подношење понуда за јавну набавку Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.1 Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору – партија 1 Обавештење о закљученом уговору – партија 2

Јавне набавке ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац

Лабораторијска опрема бр. МВ 06/2018.

Лабораторијска опрема бр. МВ 06/2018. Партије: 1,2,3,5,6,7,8,9 и 10. Документација за преузимање: Позив за подношење понуда Конкурсна документација Разјашњење конкурсне документације бр.1 Разјашњење конкурсне документације бр.2 Одлука о обустави поступка за јавну набавку Одлука о додели уговора, партија 2 Одлука о обустави поступка за јавну набавку, партије 1 и 3 Обавештење о обустави поступка за…